tel:13901234567

常见问题

目前各个机械行业所用的轴承大部分还是滚珠、滚针之类,仅SPB自润滑轴承
JDB固体镶嵌自润滑滑板又叫石墨滑板以特殊配方的高力黄铜或锡青铜为基体
无油自润滑轴承在铸造上的选用及其特点:无油自润滑轴承的选用为了解决机械
铜套的特点是硬度高,耐磨性极好,不易产生咬死现象,有较好的铸造性能和切
★ 极优出油率:具有优秀的低启嘉善无油轴承动力矩和运转极低摩擦力矩特性
您现在位置:首页 > 产品展示 > 自润滑轴承 > JDB-FZ保持架系列

JDB-FZ保持架系列

JDB-FZH 铜基钢球保持架

规格代号

内径

高度

钢球直径

等分

钢球高度

钢球数

间距

边距

FZ-1950

19

50

3

12

8

96

5.5

5.75

FZ-1960

60

10

120

5.25

FZ-2050

20

50

8

96

5.75

FZ-2060

60

10

120

5.25

FZ-2250

22

50

14

8

112

5.75

FZ-2260

60

10

140

5.25

FZ-2360

23

60

10

140

5.25

FZ-2475

24

75

16

13

208

4.50

FZ-2550

25

50

8

128

5.75

FZ-2560

60

10

160

5.25

FZ-2575

75

13

208

4.50

FZ-2775

27

75

13

208

4.50

FZ-2860

28

60

4

14

8

112

6.5

7.25

FZ-2875

75

11

154

5.00

FZ-3060

30

60

8

112

7.25

FZ-3075

75

11

154

5.00

FZ-3260

32

60

16

8

128

7.25

FZ-3275

75

11

176

5.00

FZ-3290

90

13

208

6.00

FZ-3685

36

85

12

192

6.75

FZ-3690

90

13

208

6.00

FZ-3870

38

70

5

8

128

8.0

7.00

FZ-3890

90

11

176

5.00

FZ-4090

40

90

11

176

5.00

FZ-4590

45

90

18

11

198

5.00

FZ-45110

110

13

234

7.00

FZ-5090

50

90

20

11

220

5.00

FZ-50110

110

13

260

7.00

FZ-6090

60

90

22

11

242

5.00

FZ-60110

110

13

286

7.00

FZ-80130

80

130

28

15

420

9.00


下一条:JDB-FZL 铝基钢球保持架 上一条:没有了!
推荐产品
JDB-HGB250自润滑导向套
JDB-HGB250自润滑导向套
JDB-JTW自润滑止推垫片
JDB-JTW自润滑止推垫片
JDB-JDBS自润滑球绞
JDB-JDBS自润滑球绞
JDB-JFB自润滑翻边轴承
JDB-JFB自润滑翻边轴承
JDB-650镶嵌式固体润滑轴承
JDB-650镶嵌式固体润滑轴承
B86300/CuZn25Al5Fe3Mn4高力黄铜
B86300/CuZn25Al5Fe3Mn4高力黄铜
B86500/SAE430C 锰青铜
B86500/SAE430C 锰青铜
C48200 海军黄铜
C48200 海军黄铜

版权所有:Copyright 嘉善博海轴承有限公司

关键词:自润滑轴承自润滑铜套,自润滑滑板,石墨铜套,滑动轴承